Undervisning i renhetsteknik

Undervisning i renhetsteknik

Idag har Anders Ahlgren undervisat ett 30-tal blivande sjukhustekniker digitalt inom ämnet ”renhetsteknik”. Ett uppskattat inslag i deras utbildning. Är du också intresserad av att fortbilda dig i ämnet? Hör av dig till Anders eller någon av hans...
Nyanställd mättekniker

Nyanställd mättekniker

Vi säger välkommen till Ronny Ekman, nyanställd mättekniker hos MyAir. Våra tjänster och produkter efterfrågas än mer och vi har därför bestämt oss för att rekrytera ytterligare kompetent personal. Ronny är mycket tekniskt intresserad och har stort intresse för...