Mikrobiologisk validering

Säkerställer rätt klass i renrummet

Agerar för rätt arbetsmiljö

Att mäta är att veta

Mikrobiologisk mätning

Partikelmätning

Läckagemätning

Ställs det höga krav på din luft?

Ställ då höga krav på oss.

På operationsavdelningar, labb och i vissa industrimiljöer är skyddsventilationen enormt viktig, ibland livsavgörande. Tack vare sofistikerade mätinstrument kan vi säkerställa att luftkvaliteten klarar även de tuffaste kraven.

Sätt oss gärna på prov!

Med tekniska och mikrobiologiska mätningar säkerställs skyddsventilationen för person, produkt och process.

Typ av kontroller:

• Renrum validering.

• Validering av säkerhetsbänkar och UDF-enheter (LAF).

• Kontroll mot ISO och GMP normer.

• Mikrobiologisk provtagning.

• Kontroll i sjukhusmiljöer. Exempel sterilcentral, lab och operationssal.

 

Att mäta är att veta