MyAir har deltagit på Kompetensmässan i Linköping i september.
Kompetensmässan är en mötesplats för människor som vill utvecklas och hitta nya intressanta arbetsplatser.