MyAir är återförsäljare åt ATI och kan nu erbjuda en ny ATI aerosol generator. Den är liten och lätt (endast 8 kg) och har kort uppvärmningstid på ca 1 minut. 

ATIs 5D Thermal Aerosol Generator har designats för användare med höga krav och som behöver vill utföra läckagemätningar och valideringar på mindre säkerhetsbänkar och UDF-enheter (LAF)s. ATIs 5D är en högkapacitetslösning för krävande applikationer.

 

Läs mer här på ATIs hemsida.