I samband med nya hemsidan har vi uppdaterat My Airs grafiska profil. Logotypen är justerad för att fungera bättre i digitala medier. Vi har även sett över typsnitt och färger.
Så vissa saker kommer kännas annorlunda, men kunskapen, produkterna och servicen är lika bra som tidigare.